CA Fastigheter

CA och familjen Claessons verksamhet startades 1912 i Kalmar av nuvarande ägares farfar, Claes Johansson. Verksamheten utgjordes då främst av byggnation av bostadsfastigheter.

 

Idag ägs koncernen av tredje generationen Claesson, bröderna Johan och Magnus. Den egna byggverksamheten avvecklades 1992 och sedan dess är verksamheten inriktad på fastighetsutveckling främst i Sverige men även i Tyskland, Estland och Ryssland.

 

Vid utgången av 2017 ägde CA-koncernen fastigheter med en yta om knappt 660 000 kvadratmeter. Av detta bestånd utgörs drygt 45% av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler, såväl butiks-, kontors-, hotell- som lagerytor.

 

Inriktningen är främst centralt belägna fastigheter med god standard. Förvaltningen sker till största delen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa tänkbara service. Genom att vara lyhörda för hyresgästernas önskemål skall CA-koncernen skapa värden för de samma, vilket i sin tur bygger värden i koncernen.