Varvsholmen då

Om det första båtbygget på Varvsholmen var ett av Karl XI:s krigsskepp eller en knarr åt en vikingahövding får vi kanske aldrig riktigt veta. Vad vi säkert vet är följande:

- Ön hette förr Stora Knarrön, förmodligen uppkallad efter de "knarrar" som från vikingatiden till medeltiden användes som handelsfartyg och då sannolikt trafikerade Kalmarsund.

- Mynt, präglades av romerska kejsare under tiden 69 - 180 e. Kr. hittades på ön 1918.

- Under Karl XI fick Kalmar sitt örlogsvarv och blev svenska flottans huvudstation. Varvet förlades till Varvsholmen och Laboratorie-holmen (Stora och lilla Knarrön), som hade förbindelse med varandra och med fastlandet.

 

- Varvet var en av Sveriges största industrier med ca 400 anställda.

 

- 11 slagkraftiga jaktskepp och linjefartyg byggdes till flottan innan verksamheten år 1689 flyttades till Karlskrona (Trossö), som ansågs vara en lämpligare plats.

 

- 1763 började skeppen numreras. "Anna Margareta" blev nr 1 och "Tärnbris" fick nr 450 år 1980, året då Kalmar Varv försattes i konkurs.


- Kalmar Sjöfartsmuseum är en guldgruva i sammanhanget: Här finns mer än 8000 ritningar bevarande från varvsepoken, och över 3000 fotografier.

Relaterat
Karta