Historisk utredning

Byggnadshistoriskutredning av Varvsholmen (Torbjörn Sjögren)

Bebyggelsen på Varvsholmen är i hög grad präglad av olika tiders syn på praktisk och effektiv industribyggnation.

Enkla och billiga byggkonstruktioner har varit målsättningen, inte alltid har den anställdes hälsa fått avgöra.

I centrum tronar "Herrgården", varvets kontorsbyggnad, som ursprungligen innehöll tre lägenheter förutom kontor. De tillbygdes i slutet av 1940-talet med ett ritkontor.

Alldeles innanför porten finns idag en vaktstuga av enkelt utförande. Den tillkom först efter konkursen på konkursförvaltarens initiativ.

Av de äldre industribyggnaderna är flertalet murade med rött tegel och utan fasadputs. Den gamla monteringshallen är dock uppförd i regelverk med locklistpanel liksom några enklare förråd.

De senare byggnaderna är uppförda som moderna industrihallar i plåt eller betongelement. En större svetsverkstad, av arbetarna kallad "Kumla", då den saknade fönster, har redan bortförts, men hade genom sin storlek en dominerande inverkan på Varvsholmen liksom de likaledes borttagna bockkranarna.

Varvet var en mansdominerad arbetsplats och det har sina poänger att när kvinnliga svetsare anställdes var man tvungen att bygga en särskild personalbyggnad åt dem.

Av kvarvarande bebyggelse grupperar sig en ursprunglig och mycket homogen del kring gamla slipen. Länsmuséet anser att denna centrala miljö har stort kulturhistoriskt värde. Byggnaderna är samtliga från varvets första storhetstid i början av sekle. Det förhärskande byggnadssättet är tegelgrundmur med rött tegel. I miljön ingår kontorskomplexet, slipen och den stora öppna äldre mallvinden/monteringshallen, som är uppförd i rödfärgad locklist på regelverk.

Inför en så omfattande omdaning av Varvsholmens struktur som planerats anser länsmuséet att det ur kulturmiljösynpunkt är synnerligen angeläget att så långt möjligt är bevara fysiska delar av varvets historia.


Kalmar läns museum

Torbjörn Sjögren1:e antikvarie
Mars 1991

Relaterat
Karta