storbild

tumnagel

tumnagel

tumnagel

tumnagel

       
 
 
Trossen 3, Slipen
Slipen är de fyra mindre fastigheterna i kvarteret Trossen och Slipen. De fyra fastigheterna innehåller vardera 4 st bostadsrätter och är således 16 st till antalet.

I anslutning till Trossens formspråk och med dess volym som stöd förmedlar Slipen skalan ned mot kajens promenadstråk. Bostadshusen om fyra lägenheter i varje ligger på rad längs kajen med separata entréer från den skyddade gatan.

Låga murar definierar lägenheternas terrasser och leder mellan husen ned mot kajen.

Lägenheterna är genomgående med utblickar åt tre väderstreck där balkonger och terrasser vänder sig i det sydvästliga läget mot havet och Laboratorieholmen.
Fakta
Namn/ Fastighetsbeteckning:
Trossen 3
Inflyttningsår:
2008
Arkitekt:

Wingårdh Arkitekterkontor AB

Hustyp:
Bostadsrätter
Storlek:

Fyra huskroppar med fyra

lägenheter i varje