Varvsholmen nu

Framtidsboendet på Varvsholmen bygger på gamla sanningar: En trivsam stadsdel är en stadsdel som lever. Där samsas verksamheter och boende, och där finns små butiker och någon kvarterskrog som naturliga inslag. Inbjudande platser för lek och rekreation pockar på besök - precis inpå knuten. Och när stadsdelen samtidigt är en ö är det bara fantasin som sätter gränser för aktiviteterna. Småbåtshamn hör helt naturligt öbors sommarliv till!

 

Det som var en framtidsvision börjar bli verklighet. Stora företag som Tieto Sweden AB m.fl. har tagit Varvsholmen i besittning. Kalmar Science Park - en samlad forsknings- och teknikpark, som stöder näringslivets, Högskolans och regionens utveckling - har sitt säte här.

 

På bostadsfronten har Kalmarhems hyresrätter och CA Fastigheters bostadsrätter Kalmarsund 2 stått klara sedan 2001. På Parkeringsholmen stod 10 parhus färdiga för inflyttning i november 2003. Byggnationen av Tacklet blev färdigt 2005 och kvarteret Angöringen 2006. Vid slipkajen byggdes Trossen och Slipen med sina hyresrätter och bostadsrätter klara för inflyttning 2007-2008Tåget på sydvästra stranden, som blev klart 2009, är radhus med egen brygga och sjöbod. I kvarteret Knopen, som även det blev klart 2009, hänger terrassen över vattnet i den grävda kanalen. På västra delen av Varvsholmen hittar vi kvarteret Spantrutan med fantastisk utsikt mot Ängö och Kalmarsund, med Ölandsbron i fonden. 2014 stod Etapp1 av kvarteret Spantrutan färdig med bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboende, vårdboende och lokaler för omsorgen i Kalmar. 2017 färdigställdes Etapp 2, även kallad Riggen, bestående av 59 bostadsrätter fördelade på 5 huskroppar, med inredningskoncept av kända Mija Kinning.

 

För att knyta an till svunnen tid har man valt att bevara ett par byggnader från varvsepoken. De har börjat att leva upp, med nytt innehåll och nya verksamheter.

 

Arkitekterna har i arbetet med Varvsholmen haft stimulerande utmaningar att brottas med. Frukten blir en levande stadsdel där såväl hus som gator, torg och grönområden utformas för att ge mervärden när det gäller miljö, funktion och upplevelser. Den som bor på Varvsholmen ska känna att det är hemma som är bäst!

Relaterat
Karta